Disclaimer

Laatst gewijzigd: 7 augustus 2018

Garanties

We doen ons best deze website altijd beschikbaar te houden. Ook is het de bedoeling dat alle informatie op meldpuntwater altijd correct en actueel is, en dat op een juiste manier naar andere instanties wordt verwezen. Toch kunnen foutjes voorkomen. Daarom kunnen we geen harde garanties geven over zowel de inhoud van de site als de werking en de beschikbaarheid ervan. Mocht er schade ontstaan door deze website of door het klikken op een link naar een andere website via meldpuntwater, dan zijn we daar niet aansprakelijk voor.

Gebruikersvoorwaarden

Alle gegevens die je aan meldpuntwater verstrekt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Het is verboden om deze website te gebruiken op een manier die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Help deze site te verbeteren

We willen je vragen om, mocht er iets niet kloppen en je ziet dit, ons dat te vertellen. Het hoeft niet, maar we stellen het heel erg op prijs. Stuur in dat geval een mailtje met je bevindingen naar meldpuntwater@platformwow.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Meldpuntwater behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Je mag naar meldpuntwater verwijzen en je mag ervan citeren (binnen de kaders van de wet), maar op geen enkele manier mag je er iets van kopiëren. Tenzij je vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van meldpuntwater gekregen hebt.

Wijzigingen aan disclaimer

We behouden ons het recht voor de disclaimer te wijzigen.