Over meldpuntwater

Nederland is een waterland. Waar je ook bent, het water is nooit ver weg. We hebben prachtig oppervlaktewater zoals rivieren, meren, sloten, plassen, vijvers en zeeën en we douchen met en drinken water uit de kraan. Maar er is ook water dat je (liever) niet ziet, zoals grondwater en rioolwater.

Geef problemen met water altijd door

Voor mensen, dieren en planten is het van levensbelang dat water schoon en gezond is. En ook dat er genoeg water is, maar niet teveel. Daarom is het belangrijk dat je het aan de waterbeheerder doorgeeft als je vermoedt dat er iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Wie beheert welk water?

Maar aan wie moet je je melding, klacht of vraag eigenlijk doorgeven? Het water in Nederland wordt beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken steeds meer samen, maar iedere instantie heeft zijn eigen specialisme.

Meldpunt Water is er voor alle meldingen over water

Meldpunt Water maakt het makkelijk om een melding over water te doen. Op deze website staat een eenvoudig formulier, waarop je een probleem, vraag of klacht kunt beschrijven en de exacte locatie kunt aangeven. Meldpunt Water zorgt er vervolgens voor dat je melding op de juiste plek terecht komt. Of je nu last hebt van overlopende straatkolken, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of je nu een dode vogel, olie of blauwalg in het water hebt gezien: meld het via ons meldingsformulier en je melding komt bij de juiste instantie terecht.

Waterbeheer in Nederland

Kort door de bocht zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het regenwater en rioolwater in stedelijk gebied. Waterschappen beheren het water in landelijk gebied. Provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurlijk zwemwater. Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en gezond drinkwater. En Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren, meren en zeeën. Maar afhankelijk van het specifieke geval kan dit ook net anders zijn. Lees meer over de verschillende soorten water in Nederland.

Waterbeheer in Nederland

Probleem met water melden

Jouw melding, vraag of klacht komt bij de juiste instantie terecht.

Melding doen