Drinkwater

Drinkwater is water dat geschikt is gemaakt voor consumptie door mensen. In Nederland is de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt zeer goed. Dat vinden we heel gewoon. Toch moeten de 10 drinkwaterbedrijven heel wat werk verzetten om 24 uur per dag en 7 dagen per week schoon en lekker drinkwater te leveren.

Drinkwaterbedrijven

Nederland telt tien drinkwaterbedrijven, die jaarlijks samen ruim 1,1 miljard m3 drinkwater produceren en continu leveren aan ruim 7,5 miljoen adressen. De Rijksoverheid stelt strenge eisen aan de productie, samenstelling en levering van het drinkwater, om zo de kwaliteit te beschermen.

Drinkwaterbronnen

De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen staat onder druk. Dit komt onder meer door gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, nieuwe stoffen in geneesmiddelen en cosmetica, klimaatverandering en concurrerende activiteiten in de ondergrond. Voor de bescherming van drinkwaterbronnen moeten alle betrokken overheden en de drinkwaterbedrijven hard werken. Niet alleen is er steeds nieuwe kennis nodig over de effecten van combinaties van stoffen en nieuwe bedreigingen, zoals antibioticaresistentie. Ook zijn investeringen nodig in het leidingnet, in zuivering en winning. In april 2014 kwam de Beleidsnota Drinkwater uit, waarin het kabinet vroeg om extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen en om zuiniger met water om te gaan. 

Problemen met kraanwater melden

Soms kan er iets misgaan met het water dat bij jou uit de kraan komt. Er zit bijvoorbeeld een vreemde watersmaak aan, het water is bruin of er komt helemaal geen water meer uit de kraan. Op de website waterstoring.nl kun je zien welke storingen er al gemeld zijn en welke werkzaamheden er bij jou in de buurt plaatsvinden. Als jouw storing er nog niet tussen staat, kun je deze ook via waterstoring.nl doorgeven. Twijfel je of je melding bij waterstoring.nl thuishoort? Kijk hier bij welk drinkwaterbedrijf je je melding kunt doen. 

Veelvoorkomende vragen of problemen rondom drinkwater

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder