Kanalen, plassen, sloten en beken

Tijdens je wandeling, een fietstocht of onderweg naar een afspraak: overal in Nederland kom je water tegen. Waar het gaat om regionale wateren, zoals kanalen, sloten, beken en plassen, zijn de waterschappen meestal verantwoordelijk voor het beheer. Dit doen zij in samenwerking met provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat. 

Kwaliteit van oppervlaktewater

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied dat ze beheren en voor de goede staat (hoogte, stabiliteit) van de dijken. Zij zorgen ook voor de juiste grondwaterstand, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende functies. Denk aan landbouw, industrie, maar bijvoorbeeld ook aan toerisme en recreatie. De watergangen worden schoon en vrij gehouden, zodat ze voldoende capaciteit hebben om overtollig water af te voeren. De waterschappen regelen ook de werking en het onderhoud van gemalen, stuwen en andere kunstwerken.

Meld problemen in kanalen, sloten, plassen of beken meteen

Voor de waterbeheerders is het waardevol om snel op de hoogte te zijn van wat er op het water gebeurt. Zie je bijvoorbeeld een dood dier in het water, vissen die happen naar lucht of een dichtgegroeide sloot? Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom kanalen, plassen, sloten en beken

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder