Rivieren, meren en zeeën

Nederland beschikt over veel grote wateren. Denk aan de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, de Rijn, de Ijssel en de Waal. Eigenlijk moet op elke plek in Nederland op elk gewenst moment voldoende water beschikbaar zijn. Voor de mensen en het milieu, voor de natuur en ook voor de economie. Tegelijkertijd is het belang dat er niet teveel water is, want dat veroorzaakt schade en overlast. De bescherming van ons laaggelegen land tegen overstromingen is al eeuwenlang, letterlijk en figuurlijk, een kwestie van levensbelang.

Rijkswaterstaat beheert de grote wateren

Het is de taak van Rijkswaterstaat om de grote wateren in ons land te beheren. Samen met de provincies, gemeenten en waterschappen beschermt Rijkswaterstaat het land tegen overstromingen, zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water op orde is en dat de scheepvaart veilig en vlot doorgang kan vinden. 

Grote projecten voor droge voeten

In de afgelopen decennia en ook in de komende tientallen jaren, zorgt Rijkswaterstaat met grote projecten voor droge voeten. De Afsluitdijk en de Deltawerken zijn historische voorbeelden. Met de uitvoering De Maaswerken en Ruimte voor de Rivier wordt ook het risico van overstromingen in het Nederlandse rivierengebied tot een minimum verkleind.

Meld problemen met water meteen

Het is voor Rijkswaterstaat waardevol om snel op de hoogte te zijn van wat er op het water gebeurt. Zie je olie op het water of vissterfte, of wil je een melding doen van een dreigende situatie, zoals een overstroming of dijkdoorbraak? Kijk hier bij welke beheerder je je melding kunt doen

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom rivieren, meren en zeeën

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder