Zwemwater

In Nederland vinden we het erg fijn om in de zomer te zwemmen in het natuurwater van meren, plassen en rivieren. Het is belangrijk dat dit op veilige plekken gebeurt en dat het water van goede kwaliteit is. Lees hier wanneer je ziek kunt worden van zwemmen in natuurwater.

Officiële zwemwaterlocaties

Verspreid over het hele land wijst de overheid in Nederland locaties aan als officiële zwemlocaties. Tijdens het badseizoen (1 mei – 1 oktober) worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Buiten het badseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht of gecontroleerd. Dan moet de zwemmer zelf bepalen of het verantwoord is om in het water te gaan. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is.

Metingen zwemwaterkwaliteit

Alle locaties worden minimaal één keer per maand onderzocht; de locaties die een slechte zwemwaterkwaliteit hebben één keer per twee weken. Er wordt gemeten of bepaalde bacteriën in het water voorkomen. De waterbeheerder inspecteert de zwemwaterplekken ook op andere soorten van vervuiling, zoals blauwalgen of andere giftige algen en veiligheid. 

Kwaliteit van het zwemwater in Nederland

Op bijna alle zwemlocaties die de overheid heeft aangewezen, is de kwaliteit van het zwemwater uitstekend, goed of aanvaardbaar. Van de Nederlandse kustwateren voldeed in 2015 96 procent aan de eisen en van de binnenwateren 93 procent. Ten opzichte van andere Europese landen heeft Nederland een relatief hoog percentage zwemwaterlocaties met een slechte kwaliteit. Dat heeft er mee te maken dat relatief een groot deel van de zwemwaterlocaties in Nederland in het binnenland ligt. Binnenwateren worden belast met meer verontreinigingsbronnen, waardoor problemen kunnen optreden met fecale verontreinigingen en blauwalgen. Indien dat redelijkerwijs uitvoerbaar en betaalbaar is, worden op die locaties maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Melding of klacht over zwemwater

De website zwemwater.nl geeft een actueel beeld van veilige zwemlocaties in de buurt. Bij vragen of klachten kan je contact opnemen met de watertelefoon. Twijfel je waar je klacht of melding thuishoort? Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom zwemwater

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder