Veelgestelde vragen

Waarom is er een website Meldpunt Water?

Voor mensen, dieren en planten is het van levensbelang dat water schoon en gezond is. En ook dat er genoeg water is, maar niet teveel. Daarom is het belangrijk dat je het aan de waterbeheerder doorgeeft als je vermoedt dat er iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Elke melding naar de juist instantie

Maar aan wie moet je je melding, klacht of vraag eigenlijk doorgeven? Het water in Nederland wordt beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Op deze website staat een eenvoudig formulier, waarop je een probleem, vraag of klacht kunt beschrijven en de exacte locatie kunt aangeven. Meldpunt Water zorgt er vervolgens voor dat je melding op de juiste plek terecht komt. Of je nu last hebt van overlopende straatkolken, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of je nu een dode vogel, olie of blauwalg in het water hebt gezien: meld het via ons meldingsformulier en je melding komt bij de juiste instantie terecht.

Wat te doen bij spoed?

Heeft je melding spoed? Dan kun je beter telefonisch contact opnemen met de instantie die het water beheert. Ga naar het meldformulier en vink 'spoed' aan. Je krijgt dan nog 2 korte vragen om te bepalen bij wie je moet zijn. Vervolgens verschijnt er een websiteadres waar je het spoednummer op kunt zoeken.